Julsittningen
Årlig julsittning för alla studenter inom SPS-sektionen.

Årsstämman
Årsstämman är årets största stämma. Här röstar vi in nya styrelsemedlemmmar, KF-ledamöter, valberedning och en ny internrevisor. Vi presenterar även mer ingående vad vi gjort under hela verksamhetsåret.

För att få notiser om när dessa events hålls, gilla oss på FB.