Att engagera sig inom SPS är ett perfekt tillfälle att lära känna nya människor, knyta kontakter inför framtiden, utvecklas och uppleva saker du aldrig skulle upplevt annars. Du kommer inte att ångra dig!

De poster du kan söka inom SPS är:

SPS styrelse
Ordförande
Utbildningsbevakare
Vice ordförande/ Kassör
Informationsansvarig
Arbetsmarknadsansvarig
Studiesocialt ansvarig
Sexmästare
Sekreterare

Kårfullmäktige
KF-ledamot
Internrevisor
Externrevisor

Rekryteringsgruppen
Valberedningen

Är du intresserad av en viss post? Kontakta valberedningen på valberedning@spsltu.se.