Postadress

Sektionen för psykologi och sociologi
c/o Luleå Studentkår
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå

E-postadresser

Ordförande: ordforande@spsltu.se
Vice ordförande/kassör: vice@spsltu.se
Utbildningsbevakare: utbildningsbevakare@spsltu.se
Sekreterare: sekreterare@spsltu.se
Studiesocialt ansvarig: socialt@spsltu.se
Arbetsmarknadsansvarig: arbetsmarknad@spsltu.se
Informationsansvarig: info@spsltu.se
Sexmästare: sexmastare@spsltu.se