Vi arbetar för att studenterna ska få så bra kontakt med arbetslivet som möjligt. Detta gör vi genom olika föreläsningar, events och händelser där representanter från företag, näringslivet, föreningar och organisationer är inbjudna.

Vill ni som företag komma i kontakt med våra medlemmar? Ska ni rekrytera? Vill ni marknadsföra er gentemot studenter? Kontakta oss.