I SPS styrelse har alla ett eget ansvarsområde och en del poster har även ett utskott som ledamöten ansvarar för. SPS arbetar hela tiden för studenternas bästa. Vi anordnar bland annat fester och andra event som är till för studenterna.

 

 

 

Maja Jonasson – Ordförande
Som ordförande leder jag styrelsen i dess arbete och ser till att alla arbetar i samma riktning. Utöver det är jag tillsammans med vice ordförande, tillika kassör ekonomiskt ansvarig i föreningen och ser till att alla våra tillgångar förvaltas på rätt sätt. Jag finns även till som stöd för alla styrelseledamöter och hjälper till med deras uppgifter vid tillfällen då hjälp önskas.

 

 

 

 

Vakant – Vice ordförande/Kassör
Som vice ordförande är du ordförandes högra hand och rycker in när ordförande har förhinder. Du ansvarar även för styrelsens ekonomi och sköter den löpande bokföringen samt gör bokslut vid verksamhetsårets slut.

 

 

 

 

Janinne Sandström Oja – Sekreterare 
Som sekreterare ansvarar jag för att skriva och arkivera protokoll vid styrelsemöten och stämmor. Utöver detta är det ävenjag som upprätthåller kallelser och föredragningslistor som mejlas ut till alla SPS studenter inför stämmor.

 

 

 

Vakant – Arbetsmarknadsansvarig
Som arbetsmarknadsansvarig ansvarar du för styrelsens samarbetsavtal och sköter kontakten med näringslivet. Du ansvarar även för att anordna arbetsmarknadsmässor och event.

 

 

 

 

Johanna Ericson – Informationsansvarig
Som informationsansvarig ansvarar jag för kommunikationen och marknadsföringen för sektionen. Jag håller främst till på vår Facebooksida och Instagram. Jag ansvarar för SPS mail där jag ser till att våra medlemmar får ut viktig information som kan tänkas beröra dem. Har du några frågor eller funderingar?Tveka inte att kontakta mig.

 

 

 

 

 

 

Anna Stenberg – Studiesocialt ansvarig & skyddsombud
Som studiesocialt ansvarig så ansvarar jag för att vara SPS kontaktperson gentemot LTU angående studiemiljö och annan allmän trivsel.

 

 

 

Vakant – Utbildningsbevakare
Som utbildningsbevakare hjälper jag mina medstudenter med problem som kan uppkomma under studietiden. Det kan vara allt från försenade tentor, ändrade kursplaner eller dispyter med lärare. Målet är att vara medlemmarnas röst!

 

 

 

 

Bianca Grapengiesser – Sexmästare/ordförande Puss6
Som sexmästare sitter jag som ordförande i Puss6. Jag, tillsammans med min eventgrupp, arbetar mycket med att planera sittningar, förfester och olika tävlingar. Min uppgift är att se till att studenterna får ut det mesta av sin studietid, utöver den tiden som spenderas till att faktiskt studera. Mitt mål är att studenterna ska få en grym studietid som de ska minna för resten av sina liv!

 

 

 

Vakant post – Lokalansvarig
Som lokalansvarig har man det främsta ansvaret för sektionens lokal där efterfester samt andra evenemang arrangeras. Tillsammans med ett utskott arbetar man med lokalen, fixa i lokalen samt med försäljning av pizzor när lokalen kan öppna.