I SPS styrelse har alla ett eget ansvarsområde och en del poster har även ett utskott som ledamöten ansvarar för. SPS arbetar hela tiden för studenternas bästa. Vi anordnar bland annat fester och andra event som är till för studenterna.

Caroline Bergquist – Ordförande
Som ordförande leder jag styrelsen i dess arbete, och ser till att alla arbetar i samma riktning. Utöver det är jag tillsammans med vice ordförande, tillika kassör ekonomiskt ansvarig i föreningen och ser till att våra tillgångar förvaltas på rätt sätt. Jag finns även till som stöd för alla styrelseledamöter och hjälper till med deras uppgifter, vid tillfällen då hjälp önskas.

Jennifer A. Sundman – Vice ordförande/Kassör
Som vice ordförande är jag ordförandes högra hand och rycker in när ordförande har förhinder. Jag ansvarar även för styrelsens ekonomi och sköter den löpande bokföringen samt  gör bokslut vid verksamhetsårets slut.

Emma Karlsson – Sekreterare
Som sekreterare ansvarar jag för att skriva och arkivera protokoll vid styrelsemöten och stämmor. Utöver detta är det även jag som upprätthåller kallelser och föredragningslistor som mejlas ut till SPSs studenter inför stämmor.

Victor Åström – Arbetsmarknadsansvarig
Som arbetsmarknadsansvarig ansvarar jag för styrelsens samarbetsavtal och sköter kontakten med näringslivet Jag ansvarar även för att anordna arbetsmarknadsmässor och event.

Alexander Lundqvist – Informationsansvarig
Som informationsansvarig ansvarar jag för kommunikationen och marknadsföringen för sektionen. Jag håller främst till på vår Facebook sida och ansvarar för SPS mail där jag ser till att våra medlemmar får ut viktig information som kan tänkas beröra dem. Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta mig.

Therese Hammarlund – Studiesocialt Ansvarig/Skyddsombud
Som studiesocialt ansvarig och skyddsombud så ansvarar jag för att vara SPS kontaktperson gentemot LTU angående studiemiljö och annan allmän trivsel. Jag sökte till min post för att jag vill vara med och påverka studenters studietid och utveckla vår sektion som ständigt växer. 

Isa Ponturo – Utbildningsbevakare
Som utbildningsbevakare hjälper jag mina medstudenter med problem som kan uppkomma under studietiden. Det kan vara allt från försenade tentor, ändrade kursplaner eller dispyter med lärare. Målet är att vara medlemmarnas röst!

Therese Hammarlund- Studiesocialt ansvarig
Som studiesocialt ansvarig för event (även känt som sexmästare) sitter jag som ordförande i Puss6. Jag, tillsammans med min eventgrupp, arbetar mycket med att planera sittningar, förfester och olika tävlingar.
Min uppgift är att se till att studenterna får ut det mesta av sin studietid, utöver den tiden som spenderas till att faktiskt studera. Mitt mål är att studenterna ska få en grym studietid som de ska minnas för resten av sina liv!