Våra utbildningsbevakare arbetar hela tiden för att du som student ska ha den bästa studietiden som är möjlig. Vi har utbildningsbevakare som ansvarar för olika program. Deras uppgift är att finnas till för studenterna och förmedla åsikter och idéer från studenterna till lärarna. Efter varje läsperiod har utbildningsbevakarna tillsammans med sina programråd ett möte där de snabbt diskuterar vad som har hänt under perioden, men framför allt hur programmen och kurserna är utformade.

Om du som student har åsikter om hur din utbildning är utformad eller har några funderingar kring någon lärare, tveka inte att kontakta din utbildningsbevakare!